Kukurydza

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI ODMIANAMI

KUKURYDZA

Otrzymane w hodowli LIDEA – sprawdzonego, francuskiego producenta – nasiona kukurydzy dla marki Caussade Semences Pro, do uprawy na ziarno czy kiszonkę to odmiany wczesne i średnio wczesne, jak również średnio późne oraz późne, cechujące się wysokim potencjałem plonowania. Dzięki temu polscy rolnicy zyskują możliwość doboru materiału siewnego do ich rejonu, maksymalizując tym samym ilość plonów.

Oferujemy jako producent odmiany nasion kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ale także na grys oraz biopaliwa – bioetanol i biogaz. Powstały w hodowli Caussade Semences materiał siewny wydaje rośliny o wysokiej odporności na niesprzyjające warunki środowiska, w tym typowe dla Polski, zmienne warunki atmosferyczne. Uprawa kukurydzy na ziarno i kiszonkę z nasion odmian odpowiednich dla danego gospodarstwa to pewna inwestycja i zysk. Z przeznaczeniem do produkcji grysu oraz biopaliw doceniane są przez polskich plantatorów z różnych rejonów kraju.

 

 

  • Głównym celem hodowli LIDEA jest ukierunkowanie na osiąganie maksymalnego potencjału plonowania wprowadzanych odmian. Nie mniej ważną cechą odmianową jest wysoka stabilność i regularność plonowania, która w połączeniu z małą wrażliwością na choroby i wysoką zdrowotnością roślin, stanowią o wartości odmian kukurydzy marki Caussade Semences Pro.
  • Kukurydza ma duże znaczenie dla człowieka ze względu na jej wartość konsumpcyjną,  paszową i jako surowiec dla potrzeb przemysłu. Dlatego też w zależności od jej cech użytkowych i kierunku przeznaczenia, będą pojawiały się odmienne oczekiwania przedstawicieli przemysłu, hodowców i rolników. Dla przykładu zapotrzebowanie na odmiany o wysokiej wartości skrobi spowodowało wyselekcjonowanie specjalnie do tego przeznaczonych odmian z naszej kolekcji zwanej jako alternatywa grysowa, które posiadają rekomendację firm zajmujących się przetwórstwem kukurydzy takich jak Kalizea i Młyn Grygier. Integralną częścią naszej hodowli jest nastawienie na potrzeby przemysłu paszowego, gdzie priorytetem w działaniach są wytyczne stawiane przez hodowców zwierząt. Aby sprostać tym oczekiwaniom, LIDEA opracowało unikalny program badawczy dla Caussade Semences Pro koncentrujący się na poznawaniu i jak najlepszym zaspokajaniu  potrzeb żywieniowych zwierząt. Dzięki temu udało się wyselekcjonować wysoko produktywne odmiany o bardzo dobrej strawności i wysokiej koncentracji energii.
  • Od wielu lat LIDEA intensywnie rozwija również program badawczy mający za zadanie selekcję odmian z przeznaczeniem do produkcji biogazu. Prace nad nowymi odmianami prowadzone są w trzech centrach badawczych, 45 lokalizacjach testowych we Francji i pozostałych krajach Europy, a także na półkuli południowej.

Część odmian kukurydzy spod marki Caussade Semences Pro możecie Państwo obecnie znaleźć pod szyldem marki LIDEA, zapraszamy do zapoznania się z ofertą klikając na poniższy obraz.

 

Natomiast wszystkie odmiany kukurydzy, dedykowane dla lokalnych dystrybucji - będących najbliżej Państwa, dostępne są nadal pod marką CAUSSADE SEMENCES PRO i możecie je Państwo znaleźć poniżej. Zapraszamy także do kontaktu z naszymi przedstawicielami regionalnymi, którzy zawsze bardzo chętnie pomogą Państwu w doborze optymalnej odmiany do rejonu kraju, klasy gleby i panujących warunków, co pozwoli na zwiększenie plonów i wydajności w gospodarstwie.

 

PORADY CAUSSADE SEMENCES PRO POLSKA