ES JUVENTO

ES JUVENTO

Odmiana mieszańcowa
Fiche produit

Charakterystyka

NOWOŚĆ
Wysoka wydajność
Dobry wigor wiosenny

Profil agronomiczny

Rozwój roślin po siewie: bardzo dobry wigor początkowy
Start roślin po zimie: wczesny
Kwitnienie: wczesne
Dojrzałość: średnio wczesna
Tolerancja na choroby: Phoma: bardzo dobra
Verticillium: bardzo dobra
Sclerotinia: dobra
Odporność na wyleganie: bardzo dobra

Opis

  • Doskonała odporność na osypywanie nasion.
  • Wysoki wigor jesienny, szybka kumulacja biomasy przed zimą.
  • Wysoki wigor wiosenny dla lepszej regeneracji roślin po zimie.
  • Podwyższona odporność na werticiliozę.

Mocne strony

Odporność na osypywanie nasion

AKTUALNOŚCI CAUSSADE SEMENCES PRO POLSKA