ES JUVENTO (F1)

Rzepak ozimy

ZALETY

 

  • Doskonała odporność na osypywanie nasion.
  • Wysoki wigor jesienny, szybka kumulacja biomasy przed zimą.
  • Wysoki wigor wiosenny dla lepszej regeneracji roślin po zimie.
  • Podwyższona odporność na werticiliozę
wczesny wigor
zimotrwałość
odporność na osypywanie
podwyższona zawartość OMEGA-3
RLM7 - odporność na Phomę

 

OPIS ODMIANY

TYP ODMIANY   mieszańcowa (F1)
REJESTRACJA   Węgry 2020
TERMIN KWITNIENIA   wczesny
TERMIN DOJRZEWANIA   średnio wczesny
TERMIN SIEWU   optymalny do opóźnionego
RODZAJ SIEWU   tradycyjny, punktowy, strip till
OPTYMALNA OBSADA ROŚLIN   40-50 roślin / m2
OPAKOWANIE   1,5 mln kiełkujących nasion

 

 

CECHY AGRONOMICZNE

wigor jesienny

DOBRY

7,0/9,0

rozwój biomasy

SZYBKI

7,0/9,0

elongacja szyjki

MAŁA

7,0/9,0

zimotrwałość

WYSOKA

8,0/9,0

restart po zimie

ŚREDNIO WCZESNY 

7,0/9,0   

regeneracja po zimie   

SZYBKA

7,5/9,0

wyleganie

MAŁO PODATNY

7,7/9,0

wysokość roślin

ŚREDNIO WYSOKIE

150 cm

osypywanie nasion

ODPORNY

8,0/9,0

 

 

 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

  • zawartość oleju w suchej masie - ŚREDNIA: 47,3%
  • zawartość białka w suchej masie - ŚREDNIA: 35,8%
  • zawartość kwasów Omega-3 - WYSOKA: 10,3%
  • zawartość glukozynolanów w nasionach - ŚREDNIA: 13,2 μmol/g

 

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

Skala 9-stopniowa, w której 1 oznacza brak odporności, a 9 – wysoką odporność.

 

PLONOWANIE

Źródło • COBORU. Doświadczenia własne Lidea za lata 2018-2021 r.

ES JUVENTO (180 wyników)

Średnia wilgotność w czasie zbioru: 7,3%

Średni plon przy 9% wilgotności: 41,7 dt/ha

 Do pobrania

PORADY CAUSSADE SEMENCES PRO POLSKA