Historia

Od czasu powstania CAUSSADE SEMENCES w 1958 r. w Epi de Gascogne w 1976 r. tworzymy, produkujemy i sprzedajemy agro-rozwiązania w świecie nasion dla Francji i za granicą.

1958: Utworzenie Towarzystwa Rolniczego Zbiorowego Zainteresowania Suszeniem i Kondycjonowaniem Nasion (SICA SCS)
1962: Rozpoczęcie działalności handlowej SICA SCS
1972: Umowa partnerska z amerykańską firmą nasienną. Rozwój marketingu nasion kukurydzy
1975: Uzyskanie legitymacji hodowcy zbóż
1984: Rozpoczęcie selekcji słonecznika i rzepaku
1987: Rozpoczęcie selekcji kukurydzy i zakończenie współpracy z amerykańską firmą nasienną
1989: Utworzenie Caussade Saaten (Niemcy)
1991: SICA SCS zmienia nazwę na CAUSSADE SEMENCES SA
1994: Nabycie przez Caussade Financement wszystkich udziałów posiadanych przez ELF SANOFI2001: Utworzenie GIE ACTISEM, z dwoma innymi partnerami w zakresie sprzedaży zbóż
2002: Utworzenie Caussade Semences Belgium
2003: Wejście do GIE GRASS (selekcja traw pastewnych i roślin strączkowych).
2004: Przejęcie działalności badawczej hodowcy zbóż SOGROUP.
2005: Caussade Semences Belgium staje się Caussade Services Bénélux – CSB
2008: Utworzenie spółki córki Caussade Semences SRL w Rumunii
2009: Utworzenie spółki zależnej Caussade Semences Italia
2010: Utworzenie spółek zależnych Caussade Vetomag Kft (Węgry), Caussade Semences Bułgaria, Caussade Semences Serbia i Caussade Nasiona (Polska)
2011: Utworzenie spółek zależnych Caussade Zaden (Holandia), Caussade Osiva (Czechy)
2012: Utworzenie Caussade Afrique Moyen-Orient i Caussade Vostok (Ukraina)
2014: Utworzenie Caussade Semences Russia
2019: Utworzenie Grupy CAUSSADE SEMENCES
2019: Wejście do grupy firm SOFIPROTEOL i UNIGRAINS
2020: Połączenie hodowli Caussade Semences Group i Euralis Semences w jedną hodowlę LIDEA, która natychmiast objęła pozycję w pierwszej 10 największych hodowli na świecie oraz 6 miejsce w Europie.
2021: Utworzenie marki Caussade Semences Pro należącą do hodowli LIDEA

PORADY CAUSSADE SEMENCES PRO POLSKA