Jaką odmianę kukurydzy wybrać?

Nowości

Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy determinuje jej przyszłe przeznaczenie. Główne kierunki uprawy kukurydzy to ziarno i kiszonka. W ostatnich latach znaczenia nabiera również uprawa kukurydzy na cele młynarskie (grys) oraz biogaz i bioetanol. Przy doborze odmiany należy uwzględnić nie tylko przeznaczenie ale również możliwości techniczne gospodarstwa, ogólną kulturę uprawy w tym klasę gleby oraz system zmianowania.

Odmiany z ziarnem pośrednim, flint i dent.

Odmiany w typie flint mają ziarna mniejsze, o kształcie zbliżonym do okrągłego, z przeważającą skrobią szklistą. Ziarno charakteryzuje się wysoką gęstością oraz twardością. Podczas kiełkowania odmiany flintowe posiadają wyższą tolerancję na chłody wiosenne przez co mogą być siane nieco szybciej. Większość odmian rozpoczyna kiełkowanie już w temperaturze 6-8oC. Ponadto odmiany te jesienią szybciej rozpoczynają oddawanie wody z ziarna. Są to również odmiany polecane do produkcji jakościowych kiszonek. Powodem jest duży udział skrobi szklistej która jest dłużej rozkładana i lepiej wykorzystywana przez mikroflorę żwacza co jednocześnie ogranicza wystąpienie kwasicy.

Odmiany typu dent charakteryzują się ziarnem o płaskim kształcie, z charakterystycznym zgłębieniem (rejestrem) i przewagą skrobi mączystej. Charakteryzuje je nieco wolniejszy rozwój początkowy i większa wrażliwość na chłody. Ziarno odmian dentowych często lepiej dosycha przez co zbieramy je z niższymi wilgotnościami,zwłaszcza podczas długiej i ciepłej jesieni. Wśród wielu odmian kukurydzy,popularne są również odmiany z ziarnem typu pośredniego które łączą w sobie cechy flintów i dentów.

Wybór wczesności odmiany.

W przypadku uprawy kukurydzy na ziarno należy wybrać odmianę z odpowiednim FAO (wczesność), która gwarantuje możliwość zebrania ziarna z niskimi wilgotnościami co z kolei ogranicza koszty suszenia. Warto przy tym wesprzeć się mapami rejonizacji oraz doświadczeniem własnym. Przy wyborze odmiany należy zwrócić uwagę na potencjał plonowania. Mając na względzie anomalie pogodowe często pojawiające się w ostatnich latach nie mniej ważnym kryterium jest stabilność plonowania.  Wybierając odmiany kukurydzy na kiszonkę należy dodatkowo wziąć pod uwagę strawność włókna (DINAG), cechę stay green oraz uzyski świeżej i suchej masy z ha. Przy wyborze odmiany kukurydzy należy przede wszystkim określić własne oczekiwania. W razie wątpliwości warto skonsultować się z przedstawicielami hodowców lub dystrybutorów odmian.

PORADY CAUSSADE SEMENCES PRO POLSKA