ZAKARI CS

ZAKARI CS

Odmiana populacyjna
Fiche produit

Charakterystyka

Wysokie plony
Dobry wigor początkowy
Na wszystkie rodzaje gleb

Profil agronomiczny

Rozwój roślin po siewie: dobry wigor początkowy
Start roślin po zimie: średnio wczesny
Kwitnienie: średnio wczesne
Dojrzałość: średnio wczesna
Tolerancja na choroby: Phoma: bardzo dobra
Cylindrosporium: dobra
Sclerotinia: dobra
Odporność na wyleganie: dobra

 

Opis

Odmiana populacyjna nowej generacji

  • Potencjał porównywalny z odmianami mieszańcowymi, z plonami dochodzącymi do 60 dt/ha.
  • Najwyższy wynik plonowania (58,3 dt/ha) w doświadczeniach rejestrowych w Czechach spośród odmian populacyjnych i wyższy niż 21 odmian mieszańcowych (117% wzorca).
  • Doskonały wynik 51,0 dt/ha (112% wzorca) w roku 2016 (UKZUZ Czechy) potwierdza wysoką stabilność plonowania odmiany.
  • Odmiana niewymagająca intensywnej agrotechniki.
  • Możliwość uprawy na wszystkich rodzajach gleb.

 

 

ZAKARI CS

Mocne strony

Bardzo wysoki potencjał plonowania, porównywalny z odmianami mieszańcowymi.

AKTUALNOŚCI CAUSSADE SEMENCES PRO POLSKA