Kalkulator

1. Stan plantacji po zimie – ocena biomasy roślin

 

2. Typ gleby (szacunkowa zawartość Nmin)

 

3. Zakładany plon rzepaku (dt/ha)

 
ZAPOTRZEBOWANIE NA AZOT WIOSNĄ WYNOSI: X kg/ha

PORADY CAUSSADE SEMENCES PRO POLSKA