MEMORI CS (F1)

Rzepak ozimy

ZALETY

 

  • Odmiana plonuje wiernie i regularnie, bijąc rekordy plonowania na polach produkcyjnych nawet w latach z niekorzystnym układem pogody.
  • Rzepak na "ciężkie czasy" z głęboko sięgającym systemem korzeniowym i mocną, stabilną budową części nadziemnej.
  • Wysoka zimotrwałość roślin potwierdzona doświadczeniami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Ukraina, Białoruś).
  • Doskonała tolerancja roślin na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam) potwierdzona najwyższą oceną w badaniach rejestrowych we Francji.
wczesny wigor
zimotrwałość
odporność na osypywanie
elastyczność na warunki
RLM7 - odporność na Phomę

 

 

OPIS ODMIANY

TYP ODMIANY   mieszańcowa (F1)
REJESTRACJA   Francja 2017, Włochy 2016
TERMIN KWITNIENIA   średnio późny
TERMIN DOJRZEWANIA   średnio późny
TERMIN SIEWU   optymalny do opóźnionego
RODZAJ SIEWU   tradycyjny, punktowy, strip till
OPTYMALNA OBSADA ROŚLIN   40-50 roślin / m2
OPAKOWANIE   1,5 mln kiełkujących nasion

 

 

CECHY AGRONOMICZNE

wigor jesienny

BARDZO DOBRY

8,0/9,0

rozwój biomasy

SZYBKI

8,7/9,0

elongacja szyjki

MAŁA

7,0/9,0

zimotrwałość

WYSOKA

8,0/9,0

restart po zimie

BARDZO WCZESNY

8,0/9,0

regeneracja po zimie

SZYBKA

7,9/9,0

wyleganie

MAŁO PODATNY

9,0/9,0

wysokość roślin

ŚREDNIO WYSOKIE

158 cm

osypywanie nasion

ODPORNY

8,0/9,0

 

 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

  • zawartość oleju w suchej masie - ŚREDNIA: 44,9%
  • zawartość białka w suchej masie - ŚREDNIA: 32,0%
  • zawartość kwasów Omega-3 - WYSOKA: 9,7%
  • zawartość glukozynolanów w nasionach - ŚREDNIA: 13,5 μmol/g

 

PROFIL ODPORNOŚCIOWY

Memori CS to wysoka tolerancja na chlomazon!

Skala 9-stopniowa, w której 1 oznacza brak odporności, a 9 – wysoką odporność.

 

PLONOWANIE

Źródło • COBORU. Doświadczenia rejestrowe, 2017 r.

WZORZEC 43,1 dt/ha = 100%
MEMORI CS 48,5 dt/ha = 113%
WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, Marcelo, Atora (F1), DK Expiro (F1)

 Do pobrania
Przegląd polowy #8 | Dolny Śląsk | Rzepak MEMORI CS | Caussade Semences
Memori CS | Rzepak, który zapamiętasz

PORADY CAUSSADE SEMENCES PRO POLSKA